Realizacje naszej firmy

Poniżej znajduje się lista realizacji projektów firmy Geo-Szkic na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 • 2014
 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew oraz terenu do adaptacji w pasie projektowanej budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wyznaczenie terenu pod wycinkę drzew raz terenu do adaptacji w pasie projektowanej obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 w gminie Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu przebudowy sieci wysokiego napięcia w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • 2013
 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Różnowo w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami w miejscowości Klebark Mały w gminie Purda, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy dobudowy budynku użyteczności publicznej w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu kompleksu sklepów w miejscowości Dywity w gminie Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych do wykonania projektu stacji LNG w Olsztynie w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary kontrolne bramownic ViaToll na odcinku S7 Olsztynek-Nidzica woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiar powykonawczy boisk na terenie spółdzielni Pojezierze w mieśie Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych pod budowę Zakładu Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Olsztynie w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych ul. Żeromskiego, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza pod modernizację oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika w mieście Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych dobudowy budynku w tym szybu windowego budynku użyteczności publicznej w mieście Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie
 • Wznowienie znaków granicznych nieruchomości w gminie Jeziorany, obręb Derc, woj. warmińsko-mazurskie
 • Podział nieruchomości gruntowej zgodnie wg. ustawy o gospodarce nieruchomościami w mieście Olsztyn, obręb 0120, woj. warmińsko-mazurskie
 • Aktualizacja ewidencji budynków w gminie Barczewo, obręb Nikielkowo, obręb Wójtowo, woj. warmińsko-mazurskie
 • 2012
 • Wznowienie znaków granicznych Lasów Państwowych w leśnictwie Czarny Las, w leśnictwie Rogóż, w leśnictwie Frankowo w Nadleśnictwie Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
 • Pomiary przekrojów dna rzeki Łyna odcinek rzeki Łyna od wsi Szylina Mała - Bartoszyce (powiat Bartoszyce), woj. warmińsko-mazurskie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock - Bełchatów na odcinku powiatu bełchatowskiego, woj. łódzkie
 • Mapa do celów projektowych linii najwyższego napięcia 400kV Płock - Miłosna na odcinkach powiatu mińskiego, powiatu wołomińskiego, powiatu legionowskiego, woj. mazowieckie
 • Wznowienie znaków granicznych oraz wyznaczenie słupów pasa drogowego wzdłuż autostrady A2 odcinek Stryków - Konotopa, woj. mazowieckie