Wytyczenia


Wytyczenia budynków

Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest geodezyjne orpacowanie dokumentacji projektowej w celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie.

Wykonawca prac geodezyjnych musi stwierdzić wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynności geodety związane wytyczeniem obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Czas wykonania: 2 dni robocze (jeden dzień na przygotowanie i opracowanie szkicu dokumentacyjnego i szkicu tyczenia, drugi dzień na pomiary realizacyjne)
Cena wytyczenia obiektu budowlanego w terenie zależy od złożoności budynku, ilości tyczenia osi, konieczności obsługi budowli w trakcie budowy.


Wytyczenia przyłączy

Wyznaczenie w terenie odcinków sieci uzbrojenia terenu (tzw. przyłączy) dochodzących do isniejących bądź projektowanych budynków jest zadaniem geodety. Mimo, że wykonanie przyłączy na chwilę obecną nie wymaga pozwolenia na budowęjest robotą wymagająca geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Często zdaża się że wykonawca prac geodezyjnych również podobnie jak w przypadku tyczenia budynków stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia sieci uzbrojenia terenu przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Podobnie jak z budynkami wytyczenia obiektów budowalnych reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie i
rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów do PZGiK.

Czas wykonania: 2 dni robocze (jeden dzień na przygotowanie i opracowanie szkicu dokumentacyjnego i szkicu tyczenia, drugi dzień na pomiary realizacyjne)
Cena wytyczenia przyłączy zależy od ilości, długości.Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!