Wykonywanie map


Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

Zgodnie z ustawą prawo budowlane geodezyjne opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej jest konieczne do wykonania projektu budowlanego, więc zadaniem geodety jest aktualizacja mapy lub całkowicie nowy pomiar aktualizowanego terenu.

Wykonywanie map do celów projektowych regulują przepisy ustawy Prawo budowalne z z dnia 7 lipca 1994 r.,zaś szczegółowy tryb i zakres reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania.

Powierzchnie do opracowania mapy do celów projektowych obliczamy wraz z kołnierzem 30m w około inwestycji.

Czas wykonania - od 2 tyg do kilku miesięcy (w zależności od złożoności prac, pracy urzędów)
Ceny mapy do celów projektowych są bardzo różne i zależne od kilku czynników takich jak: powierzchni terenu objętego opracowaniem geodezyjnym, dodatkowych wymagań projektanta.


Mapy do celów prawnych

Są wykonywane podczas typowych postępawań administracyjnych, służy do dokonywania czynności prawnych takich jak wpis w księdze wieczystej. Przykładem mapy do celów prawnych jest mapa z podziału nieruchomości, mapa rozgraniczenia nieruchomości, mapa nieruchomości, mapa wznowienia znaków granicznych.

Czas wykonania - od 3 tyg do kilku miesięcy (w zależności od rodzaju procedury, złożoności prac, pracy urzędów).
Ceny mapy do celów prawnych są różne zależne od rodzaju postępowania.Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!