Regulacja stanów prawnych


Pod pojęciem regulacji stanu prawnego możemy przedstawić procedeurę wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości, gdyż sam stan prawny określa ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Prawo własności jest podstawowym przykładem stanu prawnego.

Przez nieruchomość o nie uregulowanym stanie prawnym rozumiemy nieruchomość dla której nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, najczęsciej ze względu na brak księgi wieczystej lub zbioru innych dokumentów.

Najczęstszymi formami regulacji stanu prawnego jest:

- zakładanie ksiąg wieczystych,
- dokonywanie wpisów w księdze wieczystej,
- dziedziczenie nieruchomości,
- zasiedzenie nieruchomości,
- ustanawianie służebności drogi koniecznej,
- zniesienie współwłasności nieruchomości,
- inne.

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu - nie można ich sprzedać, darować. Nie mogą stanowić również zabezpieczenia dla kredytów oraz trudno też na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycje.

Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!