Podziały


Podziały nieruchomości w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami

Podział nieruchomości to skomplikowana procedura geodezyjna polegającą na fizycznym wydzieleniu części powierzchni ziemskiej, zwanej dalej działką gruntu, która może stanowić w przyszłości samodzielną nieruchomość gruntową lub wejść w skład innej nieruchomości.

Czas wykonania - standardowa usługa trwa 6-12 tyg 
Cena podziału z decyzją jest uzgadniana indywidualnie z każdym klientem z osobna


Podziały nieruchomości rolnych i leśnych

W przypadku podziału nieruchomości rolnych i leśnych nie jest wydawana decyzja administracyjna. Sam pomiar jest czynnością geodezyjną i podlega zgłoszeniu w ODGK.

Podziały nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne wykonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy MRRiB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Czas wykonania - standardowa usługa trwa 4-8 tyg 
Cena podziału rolnego jest uzgadniana indywidualnie z każdym klientem z osobnaGeo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!