Inwentaryzacje


Inwentaryzacja powykonawcza budynków

Po wybudowaniu obiektu budowlanego kolejnym etapem inwestycji przy którym jest ustalenie położenia zrealizowanych obiektów, a także czynności ustalenia zgodności zrealizowanych obiektów inwestycji z projektem. Czynności te nazywamy inwentaryzacją powykonawczą.

Bardzo istotne jest wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektów budwlanych wraz z przyłączami gdyż podczas inwentaryzacji powykonawczej sprawdza się między innymi rozbieżności w położeniu obiektów w stosunku do położenia projektowanego, które nie powinny przekraczać wartości 0.3 m (0.5 m dla terenów rolnych i leśnych).

Czas wykonania - standardowa usługa trwa 3-5 tyg
Cena pomiaru powykonawczego standardowego budynku wraz z pomiarem przyłączy wynosi 1000 zł.


Inwentaryzacja przyłącza

Geodezyjną inwentaryzacją uzbrojenia terenu nazywamy ustaleniem danych określających położenia i kształtu wybudowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu regulują te same przepisy co w inwentaryzacji powykonawczej budynku

Czas wykonania - standardowa usługa trwa 3-5 tyg 
Cena pomiaru powykonawczego przyłączy zazwyczaj wliczona jest w cenę pomiaru powykonawczego budynku.Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!