Wykonywanie map


W naszej ofercie znajduje się wykonawstwo geodezyjne na etapie projektowania inwestycji do których zaliczymy:
- mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych i opiniodawczych,
- uzgodnienia branżowe (dot. możliwości korzystania z mediów),

W końcowym etapie budowy wukonujemy na zamówienie zlecającego

- mapy numeryczne
- plany i mapy tematyczne

Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!