Geodezyjna obsługa inwestycji


W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres obsługi geodezyjnej na każdym etapie inwestycji liniowych, powierzchniowych i kubaturowych, począwszy od geodezyjnego opracowania projektu, wszelkiego rodzaju uzgodnienia z wykonawcami budowlanymi, wytyczenia, pomiary inwentaryzacyjne po wykonanie map z inwenatryzacji powykonawczej. Doświadczenie przy obsługach geodezyjnych wielu różnego rodzaju budowli liniowych takich jak drogi, wiadukty główne sieci przesyłowe energetyczne, teletechniczne, sanitarne pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Do prac geodezyjnych na tym etapie inwestycji możemy zaliczyć:

- wytyczenie różnego rodzaju budowli,
- wytyczenie sieci uzbrojenia terenu,
- inwentaryzacje powykonawcze,
- badanie przemieszczeń i odkształceń,
- badania kontrolne w trakcie budowy i po jego zakończeniu,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- badanie pionowości obiektów wysmukłych,

Geo-szkic to profesjonalna firma z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź nasze realizacje!